on facebook

Spørgsmål og svar

Kære besøgende,
Glad for atbesvare dinespørgsmål omsikkerhed døreog tjenesterADLO.

Fill in the following form and wait for our answer.
Bold cells are compulsory.
Form
Name:
Surname:
City:
e-mail:
  Write your question
 
rewrite code: chapta
 
Spørgsmål: What is your warranty period on the door, hardware and accessories?

Garanti på en sikkerhedsdør er 24 måneder.
Garanti på en låsemekanisme (Elite serien) er mellem 84 og 204 måneder, afhængig af hvilke type sikkerhedsdør.
Garanti på en låsemekanisme (Økonomi serien) er mellem 24 og 48 måneder, afhængig af hvilke type sikkerhedsdør.
Garanti på en sikkerhedslås er 12 måneder. Garanti på hardware og tilbehør - beslag, cylinder, dørspion, etc., er 24 måneder.
Garanti perioden er begrænset, og kan kun anvendes til det relevante produkt med en betingelse at produktet anvendes i henhold til brugsanvisning. Du kan læse mere om garantibetingelserne i afsnittet Tips og råd - Sådan bruges en ADLO Dør.

06. 01. 2016 

Referencer

Eksteriør Termodøre

ADLO Sikkerheds Dørvagt

Noblesse

Adlo dk

Produkter

Services

iADLO

Andet