on facebook

Spørgsmål og svar

Kære besøgende,
Glad for atbesvare dinespørgsmål omsikkerhed døreog tjenesterADLO.

Fill in the following form and wait for our answer.
Bold cells are compulsory.
Form
Name:
Surname:
City:
e-mail:
  Write your question
 
rewrite code: chapta
 
Spørgsmål: I need to know how large the opening for a complete installation of a door with a doorframe should be?
Size of the opening depends onthe size of the door you order. Standard-size door (according to the STN directive) needs an opening of 92cm x 205cm. Door of 90cm in width needs an opening of 102cm x 205cm.
13. 10. 2005 

Referencer

Eksteriør Termodøre

ADLO Sikkerheds Dørvagt

Noblesse

Adlo dk

Produkter

Services

iADLO

Andet