FaceBook Twitter YouTube
FaceBookon facebook

Beskyttelse af personoplysninger

Principper og regler for databehandling og beskyttelse

 

Firma ADLO Sikkerhedsdøre ApS overholder politikker og regler for indsamling og beskyttelse af data, som du giver os i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv GDPR og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger.

Kontakt information:

ADLO - Sikkerhedsdøre Aps - København, Vesterbrogade 174, 1800 Frederiksberg C Email: info@adlo.dk 
CVR-nr.: 32296874

 

1. Legitimitet og gennemsigtighed i databehandling

 

Vi har accepteret relevante politikker med det formål at give dig alle nødvendige oplysninger, der vedrører behandling af dine personlige data. Før du giver dine personlige oplysninger til os, vil du altid blive informeret om, hvilke typer personlige data vi behandler. til hvilket formål samler vi dem hvad er retsgrundlaget for deres behandling hvis og til hvem du giver personlige oplysninger eller kan få adgang til dem hvis dataene offentliggøres eller leveres til en enhed i et fremmed land hvor længe vil data blive gemt Du vil blive informeret om dine rettigheder vedrørende personlig databehandling og om beslutningsprocessen vedrørende det er automatiseret, herunder profilering.

 

2.Hvordan slags personlige data vi behandler

 

A. Personlige data fra kontaktformularer

 

Du kan bede om mere information om vores tilbudte produkt og tjenester i formularerne på vores hjemmeside. For at kunne give dig den ønskede service eller information, skal vi behandle disse personoplysninger.

 

• Email adresse

• Navn og efternavn

• Telefon nummer

• By (eller det sted, hvor servicen leveres) - By

 

Det er ikke muligt at annullere oplysninger vedrørende service (fx bekræftelse om afsendelse af formularen) eller service-e-mails vedrørende ordrer for købte tjenester (fx kontraktlige dokumenter, ordrebekræftelse), fordi det er en del af de leverede ydelser.

 

Mindreårige

Vi behandler ikke data eller yder service til personer under 16 år. Hvis du er en yngre kunde, skal du have samtykke fra din forælder eller en værge til realisering af vores ydelser eller udførelse af andre retssager.

 

B. Internet side Trafik statistik

 

Hvis du besøger vores offentligt tilgængelige websteder, indsamler vi ikke nogen information fra dig. Under dit besøg eller vores hjemmeside indsamler vi følgende standard statistiske data, men uden henvisning til en bestemt person og helt anonymt:

 

• anonymiseret IP-adresse (Internet Protocol-adresse) på den computer, der bruges til adgang

• Webadresse, hvorfra du besøgte os (URL)

• Websider, du bruger på vores hjemmeside

• Dato og længde af besøget

• browser type og dens indstillinger

• operativ system

• Oplysninger om brug af Facebook af en web besøgende

 

Data Proportionalitet

 

Personoplysninger, som vi indsamler fra dig, er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det omfang, der er nødvendigt for de formål, som de behandles yderligere.

 

Data nøjagtighed og aktualitet

 

Personlige data, som vi indsamler fra dig, opdateres altid efter behov, baseret på dine oplysninger og i overensstemmelse med dine rettigheder. Data vil straks blive opdateret eller slettet, hvis de ikke opfylder det formål, som de behandles.

 

3. Metoder til personlig databehandling

Vi behandler dine personlige oplysninger ansvarligt og i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning. Automatiske værktøjer samt manuel behandling anvendes til personlig databehandling. Alle data gemmes på sikre servere i EU. Data offentliggøres ikke, overføres eller behandles til tredjelande uden for EU og leveres ikke og / eller overføres til tredjepart.

 

Alle data, du angiver i spørgeskemaet, overføres og krypteres af SSL-certifikat (Secure Socket Layer), som er akkrediteret og almindeligt anvendt metode til dataoverførsel. Data behandles primært ved hjælp af informationsteknologier, der gør det muligt for os at sikre den nødvendige sikkerhed, minimere risikoen for uhyret manipulation eller forbyde sletning eller beskadigelse af data. Personlige data er beskyttet til et maksimalt omfang af moderne teknologier, der svarer til niveauet for teknologiske fremskridt og grad af risiko for misbrug.

 

Personlige data kan kun fås af et par kvalificerede og autoriserede medarbejdere og forhandlere. Vi og vores medarbejdere forpligter sig til at holde opdaterede tekniske og organisatoriske bestemmelser, som forhindrer misbrug, beskadigelse, tab eller sletning af personoplysninger. Vi forsikrer dig om, at vores medarbejdere er forpligtet til at holde dine personlige oplysninger og sikkerhedsforanstaltninger fortrolige og ikke at videregive dem for ikke at true deres sikkerhed.

 

Hvis du er interesseret i et møde med vores eksperter eller salgsagent, og denne person er vores akkrediterede kontraktlige forhandler, vil vi give ham dine personlige data med det formål at levere din ønskede service. Han / hun behandler kun dine personlige data med det formål at yde service eller information, som du har anmodet om, og kun for den tid, der er nødvendig for at realisere det. Forhandleren behandler personoplysninger kun i dette omfang og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dine personlige data er samtidig beskyttet ved at underskrive et koncept med en fortrolighedsbestemmelse, der er gyldig under udførelsen af tjenesten og også bagefter.

 

Integritet og fortrolighed

Dine personoplysninger behandles ved hjælp af metoder, der sikrer deres passende sikkerhed, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og utilsigtet tab, sletning eller skade ved at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

 

4. Personlig behandlingstid

 

Vi behandler dine personlige data under realisering af den ønskede tjeneste (personlig høring, information om produkter og tjenester) eller i løbet af kontraktens varighed, eller indtil du trækker dit samtykke til personlig databehandling tilbage.

 

Dine personlige oplysninger behandlet med henblik på bestilling af varer eller tjenesteydelser vil blive opbevaret i vores firma i 10 år fra at udstede en faktura i overensstemmelse med indkomstskatteloven, som ændret.

 

Opbevaring Proportionalitet

Dine personlige data gemmes i en formular, der gør det muligt at identificere din identifikation ikke længere, hvad der er nødvendigt for de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller som de behandles yderligere.

 

5. Legitimt formål med behandling af personoplysninger

 

Hvis du viser interesse for vores produkter og tjenester, personlig høring, eller hvis du beslutter dig for at bruge og købe vores tjenester på kontraktmæssigt grundlag, indsamler og opbevarer du dine personoplysninger i henhold til afsnit 2A, der er i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og med henblik på kontraktlig forpligtelse til kun at yde service.

 

Begrænsning af formål

Vi indsamler dine personlige data for specificerede, specifikt angivne og legitime formål, og de vil ikke blive behandlet yderligere ved metoder, der er uforenelige med sådanne formål. Du bliver informeret om formålet med behandlingen af dine personlige data under deres indsamling.

 

6. Dine rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger

 

I overensstemmelse med personlig databehandling og beskyttelse har du ret til:

     • kræve adgang til dine personlige data fra udbyderen

     • Datakorrektion

     • sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personlige data

     • rejse indsigelser mod personlig databehandling

     • dataoverførsel

     • tilbagekalde dit samtykke til personlig databehandling til enhver tid

     • Indgive klager hos tilsynsmyndigheden

 

Du kan anvende dine rettigheder skriftligt på operatørens boligadresse ved at sende en e-mail på e-mail-adressen info@adlo.sk eller personligt ved at give en registreret deponering, der klart skal angive, hvem der har fremsat kravet hvad kræver han / hun og hvem og hvornår producerede transkriptet, underskrift af personen og din underskrift Du vil få en kopi af transkriptet.

 

Vi meddeler dig, at din ret til sletning af data kan begrænses af en lovlig forpligtelse til at gemme data, som vi skal overholde. Domstole og retsforfølgende myndigheder eller andre myndigheder udpeget ved lov kan kræve sådanne relevante oplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som er Kontoret for Personlig Beskyttelse i Slovakiet.

Enhver internetbruger skal være opmærksom på, at oplysninger, som han afslører, kan ses og lagres af andre brugere. Vær derfor forsigtig med beskyttelsen af dit privatliv.

 

7. Ansvar

 

Vores virksomhed er ansvarlig for at overholde disse principper for databehandling og beskyttelse og kan bekræfte denne overholdelse hos de kompetente myndigheder.

Adlo dk

Produkter

Services

iADLO

Andet

ADLO i Danmark Realiserede projekter Videogalleri

Cookies