on facebook

Intelligent sikkerhedsdør

BIOMETRISK 
• elektronIsk dørhåndterIng med bluetooth
• du kan låse dIn dør helt op ved hjælp af dIn fInger, mobIltelefon eller nøgle
• døren åbnes for dIg, når låsen frIgøres
• op tIl 100 forskellIge fIngeraftryk, 3 er autorIserede
• placer den trådløse fIngerlæser på dIt foretrukne sted nær døren, der Ikke er tIlgængelIgt for regn
• egne batterIer, opladnIng vIa mIcro usb-port
• døren kan åbnes med en sIkkerhedsnøgle resIst XlIne
• mulIghed for at placere I adlo dør- og sIkkerhedscylIndre, resIst XlIne 30X45, 45X45, 40X50; spørg evt. om mulIgheder I dIn adlobutIk

SMART 
• dør tIlbyder døgnbeskyttelse
• Informerer om mIstænkelIge aktIvIteter Inden en Indbrudstyv handler
• kommunIkatIon med en (Ikke) ønsket besøgende lIve, uanset hvor du er
• al aktIvItet ved adlo-døren regIstreres; Indbrudstyv og hans handlInger er regIstreret
• enkel kontrol af bevægelser af medlemmer I husstanden
• Intet behov for eksterne elektrIske lednInger; opladnIng vIa poWer bank
• nødvendIg med gsm-forbIndelse; kommunIkerer ved at sende sms, mms eller tale tIl dIn telefon
• 3,5 “farverIg berørIngsskærm på IndersIden
• 2,0 megapIXel antI-vandal kamera udefra
• mulIgt at kombInere med alle adlo-dørmodeller og -desIgn

 

BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
BIOMETRISK
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
SMART
« »

Antal poster: 15, Aktualiseret: 17. 03. 2020

Referencer

Eksteriør Termodøre

ADLO Sikkerheds Dørvagt

Noblesse

Adlo dk

Produkter

Services

iADLO

Andet